KONOPKÁRSTVO NA SLOVENSKU…

zdieľať cez:
konopesate

Pred 150 rokmi zaberala technická konopa siata na Slovensku viac ako 20 tisíc hektárov ornej pôdy. Z polí takmer úplne vymizla v roku 1987. Slovenskí poľnohospodári stihli vyšľachtiť aj vlastné poddruhy tejto priemyselnej rastliny, z ktorých najznámejšia je Rastislavická konopa.

Slovensko bolo dlhú dobu známe pestovaním konopy a samotné zemepisné podmienky ho na túto úlohu predurčujú. Konopárstvo v Československej socialistickej republike (ČSSR) bolo sústredené hlavne na Slovensku, kde pestovanie tejto rastliny malo dlhú tradíciu. Za feudalizmu sa pestovala konopa na celom území Slovenska viac ako ľan, s výnimkou severných horských oblastí.

Pomalý rozvoj spracovateľského priemyslu a nahradzovanie konopy siatej inými, lacnejšími surovinami viedli k postupnému úpadku jej pestovania. Osevná plocha postupne klesala z 20.243,4 ha v rokoch 1869 až 1870 na 10.350 ha.Po roku 1945 pestovanie konopy siatej v malovýrobe takmer úplne zaniklo.

rodna

Pestovala sa už len pre potreby novovybudovaných priemyselných kapacít, čo zapríčinilo jej mierne rozšírenie. V roku 1975 sa pestovala konopa na vlákno už len na 1.819 ha a na semeno na 256 ha. Od roku 1971 ju pestovali výlučne už len v Západoslovenskom kraji.

historas

Z domácich vyšľachtených odrôd bola najrozšírenejšia až 75 % osevnej plochy v ČSSR Rastislavická konopa, vyšľachtená v Rastislaviciach a Chlebanoch. Konopa siata sa v ČSSR prestala na priemyselné účely pestovať v roku 1987.

Zdroj:google.com

Print Friendly